Arms of Bosnia and Herzegovina

 PDF


:  = 100 . : 5, 10, 20, 50 ; 1, 2, 5 .
: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200  .
- - .

5 feninga / reverse 5 feninga / obverse

5

: .

.

2005 . , .

- 18 . - 2.70 . .

10 feninga / reverse 10 feninga / obverse

10

: .

.

1998 . , .

- 20 . - 3.93 . .

20 feninga / reverse 20 feninga / obverse

20

: .

: .

1998 . , .

- 22 . - 4.49 . .

50 feninga / reverse 50 feninga / obverse

50

: .

: .

1998 . , .

- 24.5 . - 5.18 . .

marka / reverse marka / obverse

: .

: - - ; .

2002 . , .

- 23.23 . - 4.90 . .

2 marka / reverse 2 marka / obverse

2

: .

: , .

2003 . ( - - ; - - ). - 25.75 . - 6.90 . .

5 marka / reverse 5 marka / obverse

5

: .

: , .

2005 . ( - - ; - - ). - 30 . - 10.36 . .