Arms of Egypt

: = 100 . : 5, 10, 25, 50 1 .
( 5, 10, 25 ), , , , , , , , , , .

5 piastres / obverse

5 piastres / reverse

5
..: .
..: .
1429. (2008 .) , .
18 . 2.00 . .

10 piastres / obverse

10 piastres / reverse

10
..: .
..: - ().
1429. (2008 .) , .
19 . 3.38 . .

25 piastres / obverse

25 piastres / reverse

25
..: .
..: ; .
1429. (2008 .). , .
21 . 4.43 . .

25 piastres / obverse

50 piastres / reverse

50
..: , ,
.
..: VII (69 . . 30 . .), ;
.
1426. (2005 .). (92 % + 8 % ). 25 . 6.50 . .

1 pound / obverse

1 pound / reverse

1
..: - , ,
- .
..: .
( " "; -),
(XVIII ), . 1400 1392 . . .
1426. (2005 .). : - (75 % , 25 % ),
(92 % + 8 % ). 25 . 8.46 . .