()

Arms of Hong Kong

 PDF


:
= 100 .
10, 20, 50 ; 1, 2, 5, 10 .

10 sents / obverse 10 sents / reverse

10

: HONG KONG. .

: :

.

1997 . , . 17.5 . 1.81 . .

20 sents / obverse 20 sents / reverse

20

: HONG KONG. .

: :

.

1993 . - . 18.5 . 2.59 . . .

50 sents / obverse 50 sents / reverse

50

: HONG KONG. .

: :

.

1997 . , . 22.5 . 4.85 . .

dollar / obverse dollar / reverse

: HONG KONG. .

: :

.

1994 . - . 25 . 7.09 . .

2 dollars / obverse 2 dollars / reverse

2

: HONG KONG. .

: :

.

1993 . - . 27 . 8.34 . . .

5 dollars / obverse 5 dollars / reverse

5

: HONG KONG. .

: :

.

1993 . - . 27 . 13.47 .
: HONG KONG FIVE DOLLARS.