Arms of Romania

 PDF


:
= 100 . : 1, 5, 10, 50 .
01.07.2005 .

bani / obverse

bani / reverse

1
: ROMANIA. .
: .
2005
. , . : 17 . - 2.40 . .

5 bani / obverse

5 bani / reverse

5
: ROMANIA. .
: .
2005
. , . : 18 . - 2.80 . .

10 bani / obverse

10 bani / reverse

10
: ROMANIA. .
: .
2005
. , . : 20.5 . - 4.00 . .

50 bani / obverse

50 bani / reverse

50
: ROMANIA. .
: .
2005
. . : 24 . - 6.2 .
:
ROMANIA.