(    )

Arms of Samoa

 PDF


:  () = 100 .
: 5, 10, 20, 50 ; 1 .
: 2 , 5, 10, 20, 50, 100 . - - .

5 sene / obverse 5 sene / reverse 5

MALIETOA TANUMAFILI II SAMOA I SISIFO.

,  II, .

: ; .

1974 . - . - 19 . - 2.87 .

. : 1 736 000.

10 sene / obverse 10 sene / reverse 10

MALIETOA TANUMAFILI II SAMOA I SISIFO.

,  II, .

:  ; .

1974 . - . - 23.5 . - 5.67 .

. : 1 580 000.

20 sene / obverse 20 sene / reverse 20 

MALIETOA TANUMAFILI II SAMOA I SISIFO.

,  II, .

:  ; .

1974 . - . - 28 . - 11.13 .

. : 1 380 000.

50 sene / obverse 50 sene / reverse 50

: MALIETOA TANUMAFILI II SAMOA I SISIFO.

,  II, .

:  ; .

1974 . - . - 32 . - 14.5 . . : 50 000.

tala / obverse tala / reverse

: MALIETOA TANUMAFILI II SAMOA I SISIFO.

,  II, .

: ; .

1984 . . . - 30 . - 9.43 . .